Det senaste på två hjul – gör vardagen roligare och smartare!

Hoj.se är en del av Jofrab TWS AB

Vi på Jofrab TWS AB behandlar dina personuppgifter korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd. Vi är öppna med hur och varför vi behandlar personuppgifter och vill i denna policy ge dig insyn i vår hantering.

Jofrab TWS AB 556231-0713 är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling.

Om du vill skriva brev till Jofrab TWS AB så är adressen:

Jofrab TWS AB
Box 283
573 23 Tranås

Det går även bra att maila Jofrab TWS AB på info@jofrabtws.se

Vems personuppgifter behandlar vi på Hoj.se?

Vi behandlar främst uppgifter om följande kategorier av personer;

våra kunder, prospekts (du som ännu inte är kund men som vi hoppas skall bli det), om du är en juridisk person – hanterar vi även personuppgifter om fysiska personer som representerar ditt företag (t ex kontaktperson, beställare, inköpare, annat).

I de flesta fall har du själv lämnat uppgifterna till oss.

Vilka personuppgifter behandlas?

Namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel och annat som du normalt sett vill att vi lagrar för att samarbetet ska fungera på bästa sätt.

Hur behandlas och lagras personuppgifterna?

Uppgifterna används för att bearbeta dina förfrågningar eller för att tillhandahålla de tjänster/information du begärt. Vi behandlar även relevanta uppgifter om dina ärenden med Jofrab TWS AB (t ex information om beställda produkter och tjänster).

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du gör förfrågningar och beställer en produkt eller tjänst av oss samt väljer att prenumerera på nyhetsbrev, eller kommunicerar med oss via e-post och andra kanaler där du registrerat dig.

Vi strävar efter att alla uppgifter skall vara uppdaterade och korrekta. Vi behandlar endast information som är relevant för att uppfylla våra syften, vilka redogörs för nedan.

Så används data vi insamlar och lagrar: 

Vi använder personuppgifterna för att:

  • Skicka dig nyhetsbrev och information om offerter och beställda produkter och tjänster.
  • Behålla historik om personer som haft kontakt med oss.

Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör datan tillgängliga för tredje part.

I de fall vi hanterar personuppgifter på uppdrag av dig som kund har vi ett underbiträdesavtal tecknat med dig som reglerar hanteringen av personuppgifter.

Skäl för användning av dina personuppgifter

För att administrera och utföra olika affärshändelser/transaktioner med dig.

Främst i samband med att du begär en offert eller väljer att köpa, någon av våra tjänster.

Grunden för vår behandling är att vi ska kunna fullgöra avtal med dig som kund eller för att utföra åtgärder innan ett eventuellt avtal ingås men detta ryms även inom Jofrab TWS ABs berättigade intresse.

För marknadsföring

För att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som företagets kontaktperson eller när vi kommunicerar med dig för att hålla dig uppdaterad om våra tjänster och produkter.

Grunden för vår behandling är främst att detta ryms inom Jofrab TWS ABs berättigade intresse. Det kan även förekomma att ditt samtycke har inhämtats.

Historik

För att analysera och följa upp vår historik avseende de tjänster och produkter som Jofrab TWS AB levererat.

Grunden för vår behandling av dessa åtgärder ryms inom Jofrab TWS ABs berättigade intresse.

Vem kan få del av personuppgifter?

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela vissa personuppgifter med våra leverantörer, exempelvis tryckerier och transportörer. I dessa fall har leverantören ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter och i de fall personuppgifter behandlas ingår Jofrab TWS AB avtal om personuppgiftsbehandling med leverantören.

Lagring

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål och så länge du fortsätter beställa produkter och tjänster av oss. Om vår affärsrelation avslutas upphör vi med databehandlingen och tar bort dina personuppgifter från vårt kundregister. Bokföringsmaterial kastas efter 7 år enl gällande lag.

Säkerhet

Vi använder relevanta intrångsskydd som skyddar mot externa hot för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system.

Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Som huvudregel behandlas dina personuppgifter endast inom EES. I de fall informationen behandlas utanför EES görs detta endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vilka rättigheter har du när Jofrab TWS AB behandlar dina uppgifter?

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du som registrerad har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan alltid begära ett utdrag. Du kan alltid rätta felaktiga personuppgifter eller radera dina personuppgifter.

Får du våra nyhetsbrev har du alltid möjlighet att avregistra dig antingen via länk i våra nyhetsbrev eller genom att ringa eller skicka mail till oss. Då upphör vi med databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Du har även rätten att begära dataportabilitet, d v s att kunna flytta med dig uppgifterna.